ศิลปะ

ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกอยู่มากมาย เพราะเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่ต่ำกว่า 700 ปี บางแห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินชมความงามของแหล่งธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ถูกถ่ายทอดเป็นงานศิลปะจัดแสดงไว้ตามแกลเลอรี

ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกอยู่มากมาย เพราะเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่ต่ำกว่า 700 ปี จนถึงวันนี้ ร่องรอยของความรุ่งเรืองในวันเก่าก่อนยังคงปรากฏตกทอดอยู่ตามสถานที่สำคัญหลายแห่ง ซึ่งบางแห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ

กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้คือการเรียนรู้ที่ได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน นับว่าเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่ได้ประโยชน์ในแง่ของสมองและจิตใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์กและอนุสรณ์สถาน (Landmarks and memorials) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณรู้จักจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และได้เรียนรู้ความเป็นมาของสถานที่โดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลานาน

พิพิธภัณฑ์ (Museums) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณเข้าถึงและเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของสถานที่ที่คุณไปเยือน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างเพลิดเพลินใจ

บ้านโบราณ (Historical Houses) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในย่านนั้นมาแต่เก่าก่อน ผ่านทางบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง และการตกแต่งที่สะท้อนถึงเรื่องราวในวันวาน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอนุสาวรีย์ (Historical sites & monuments) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องราวอดีตในพื้นที่จริง ซึ่งปัจจุบันได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพคล้ายของดั้งเดิมที่สุด สำหรับอนุสาวรีย์ก็คือจารึกทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในรูปแบบของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีเรื่องราวให้คุณศึกษาได้อย่างลึกซึ้ง

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม (Art & craft centres) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้คุณได้รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ในสถานที่ที่จัดนิทรรศการเรื่องราวและแสดงงานศิลปหัตถกรรมของผู้คนในชุมชนออกมาอย่างมีชีวิตชีวา อาร์ตแกลเลอรี (Art Galleries) เป็นสถานที่ที่ทำให้คุณได้รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน ผ่านมุมมองและแนวคิดหลากหลายของศิลปิน ในรูปแบบของศิลปะที่จัดแสดงไว้เป็นหมวดหมู่

สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 2 (World war II sites) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึงผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งบัดนี้ยังเหลือร่องรอยแห่งความทรงจำครั้งนั้นอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ

พระราชวัง (Royal Palace) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนผ่านพระราชวังอันวิจิตรงดงาม ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นหนึ่งเดียว

User Rating: 0.0 (0 votes)
Sending

Share This Article

กว๊านพะเยา เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ โอบล้อมดอยแม่ใจซึ่งเป็นภูเขาสูงยาว

Next Story »

นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ เงียบสงบ เหมาะกับการอยู่อาศัยและท่องเที่ยวพักผ่อน