kohtoapier[1]

ท่าเรือไปเกาะเต่า ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เกาะเต่า มีแหล่งดูปะการังที่หลากหลาย

อยู่ในเขตอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่สามารถเดินทางได้ทั้งจากสุราษฎร์ธานีและจากตัวเมืองชุมพร เกาะเต่าเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองเช่นเดียวกับเกาะตะรุเตา มีแหล่งดูปะการังที่หลากหลาย นักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำสามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น เกาะเต่ามีหาดทรายที่สวยงามทรายขาวละเอียด ได้แก่ หาดทรายรี หาดปะการัง หาดโฉลกบ้านเก่า แหลมเทียนนอก อ่าวลึก อ่าวโตนด นอกจากนั้นบนเกาะยังมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ หิน จปร. ที่หาดทรายรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสถึง 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2411 และ พ.ศ.2442 และพระองค์ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้บนแผ่นหิน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักค้างแรม เกาะเต่ามีที่พักบริการหลายแห่ง

 

 

User Rating: 0.0 (0 votes)
Sending

Share This Article

อากาศดีพักร้อนเที่ยวทะเล ธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน

Next Story »

กว๊านพะเยา เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ โอบล้อมดอยแม่ใจซึ่งเป็นภูเขาสูงยาว