bud[1]

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดสร้างและดำเนินงานโดย มูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เมตตาบารมี โดยมีคุณสรพงศ์ ชาตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ ดำเนินการก่อสร้าง “หลวงปู่โต” เป็นองค์พระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2541 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2543 ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว สูง 13 เมตร หน้ก 61 ตัน ค่าก่อสร้าง 9 ล้านบาทเศษ และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวาย อีกทั้งภายในบริเวณได้มีการจัดสวนหย่อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสมาทำบุญ มีความสุข สงบในด้านจิตใจ ภายในอุทยานลานบุญฯ ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ด้านศิลปะ และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ และทางมูลนิธิฯ ได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มากราบไหว้และทำบุญกับ “หลวงปู่โต” ด้วย

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมากราบนมัสการ “หลวงปู่โต” องค์ใหญ่ที่สุดในโลกได้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.
สอบถามเพื่มเติม
โทร. 044-411671 , 081-6401281

 
User Rating: 0.0 (0 votes)
Sending

Share This Article

พระที่นั่งอนันตสมาคม ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร ศิลป์แผ่นดิน โดยสถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

Next Story »

ในประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดกอยู่มากมาย เพราะเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานไม่ต่ำกว่า 700 ปี บางแห่งได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ