holiday3

เขาค้อ เพชรบูรณ์

ลักษณะภูมิอากาศเขาค้อ ฤดูหนาวอุณหภูมิค่อนข้างหนาวเย็นฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 21.93องศา อากาศค่อนข้างร้อนช่วงกลางวันมีฝนตกชุก 70%ของทั้งปี

Share This Article

จองง่าย จ่ายสบาย ผ่อน 10 เดือน

Next Story »

คูปองดินเนอร์ ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ราคาถูก